Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Gut Feelings: Vagal Stimulation Reduces Emotional Biases

De nervus vagus zorgt voor een directe verbinding tussen de darmen en de hersenen. Die zenuw stimuleren maakt dat mensen minder aandacht besteden aan droevige gezichtsuitdrukkingen. Dit blijkt uit onderzoek van de psychologen Katerina Johnson en Laura Steenbergen. Dit onderzoek haalde de cover van Neuroscience.

Auteur
Katerina Johnson & Laura Steenbergen
Datum
28 juni 2022
Links
Neuroscience - Gut Feelings: Vagal Stimulation Reduces Emotional Biases

Nervus vagus stimuleren

De onderzoekers gebruikten een niet-invasieve methode (transcutane nervus vagus stimulatie genaamd) om de nervus vagus licht te stimuleren. Er werd een kleine elektrische stroom op de huid in het oor aangebracht en vervolgens werd gemeten of dit invloed had op hoe deelnemers foto’s van emotionele gezichten verwerkten, vergeleken bij een niet-werkende ‘placebo-stimulatie’. 

Minder aandacht voor droevige gezichten

De belangrijkste bevinding van deze studie is dat het stimuleren van de nervus vagus de aandacht van de deelnemers voor droevige gezichten verminderde. Johnson voegt toe: “Dit is de eerste studie waarin onderzocht is of activiteit van de nervus vagus bij gezonde mensen de verwerking van emotionele gezichten op aandachtsniveau verandert. Onze resultaten laten zien welke rol de nervus vagus kan spelen bij het beïnvloeden van menselijke emoties. Onze bevindingen benadrukken het belang, misschien zelfs wel de noodzaak, van het onderzoeken van deze neurale darm-hersen route.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.