Universiteit Leiden

nl en

Emoties beïnvloeden via darm-hersenzenuw

De nervus vagus zorgt voor een directe verbinding tussen de darmen en de hersenen. Die zenuw stimuleren maakt dat mensen minder aandacht besteden aan droevige gezichtsuitdrukkingen. Dit blijkt uit onderzoek van de psychologen Katerina Johnson en Laura Steenbergen, gepubliceerd in het tijdschrift Neuroscience.

Katerina Johnson legt uit: 'Er is steeds meer belangstelling voor en onderzoek naar de invloed van onze darmen en de microben die erin leven op onze stemming en emoties. We weten dat het darmmicrobioom emotioneel gedrag van dieren kan beïnvloeden via de nervus vagus. Daarom wilden we onderzoeken of het stimuleren van deze darm-hersenzenuw bij mensen ook invloed heeft op emoties.'

Nervus vagus stimuleren

De onderzoekers gebruikten een niet-invasieve methode (transcutane nervus vagus stimulatie) om de nervus vagus licht te stimuleren via een kleine elektrische stroom op de huid in het oor. Vervolgens werd gemeten of dit invloed had op hoe deelnemers foto’s van emotionele gezichten verwerken, vergeleken met een niet-werkende ‘placebo-stimulatie’. Laura Steenbergen merkt op: 'We kunnen onderzoeken hoeveel aandacht mensen besteden aan verschillende emoties en of ze geneigd zijn meer of juist minder aandacht te besteden aan bepaalde emoties. Dit is belangrijk omdat bekend is dat mensen met sterkere negatieve neigingen meer aandacht besteden aan negatieve emoties zoals verdriet en kwetsbaarder zijn voor psychiatrische stoornissen zoals depressie.'

Minder aandacht voor droevige gezichten

De belangrijkste bevinding van deze studie is dat het stimuleren van de nervus vagus de aandacht van de deelnemers voor droevige gezichten verminderde. Johnson voegt toe: 'Dit is de eerste studie waarin onderzocht is of activiteit van de nervus vagus bij gezonde mensen de verwerking van aandacht voor emotionele gezichten verandert. Onze resultaten laten zien welke rol de nervus vagus kan spelen bij het beïnvloeden van menselijke emoties. Onze bevindingen benadrukken het belang, misschien zelfs wel de noodzaak van het onderzoeken van deze neurale darm-hersen route.”

Minder aandacht voor blije gezichten

Interessant genoeg verminderde stimulatie ook de aandacht die deelnemers besteedden aan blije gezichten. Steenbergen legt uit: Dit duidt op een algemeen emotioneel afstompend effect, vergelijkbaar met wat vaak wordt gezien bij bekende antidepressiva, waarbij patiënten een vermindering van zowel negatieve als positieve emoties melden.' Stimulatie van de nervus vagus wordt soms gegeven aan patiënten met ernstige therapieresistente depressie. Het gebruik ervan is beperkt omdat momenteel alleen invasieve stimulatie wordt voorgeschreven, waarvoor chirurgische implantatie nodig is. Steenbergen voegt toe: 'Onze bevindingen suggereren dat deze niet-invasieve vorm van nervus vagusstimulatie wellicht therapeutisch potentieel heeft.'

Volgende stap

Johnson concludeert: 'Nu we weten dat stimulatie van de nervus vagus de emotionele verwerking kan beïnvloeden, zou de volgende stap zijn begrijpen hoe het microbioom de nervus vagus stimuleert. Dit kan ons helpen om via het microbioom manieren te vinden om de vagale signalering te verhogen en mogelijk de stemming te verbeteren.'

Neuroscience

Dit onderzoek van Katerina Johnson & Laura Steenbergen haalde de cover van Neuroscience. Lees het artikel Onderbuikgevoelens: vagale stimulatie vermindert emotionele vooroordelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.