Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Do liberal norms matter? A cross-regime experimental investigation of the normative explanation of the democratic peace thesis in China and The Netherlands

Een experimentele analse van de impact van liberale normen op steun voor of afwijzing van oorlogsvoering onder een groep mensen die zijn gesocialiseerd in een democratie (Nederland) en een groep die altijd heeft geleefd in een autocratie (China) toont aan dat het liberale gehalte in de democratische groep, hoewel aanzienlijk hoger dan in de autocratische groep, geen rol speelt bij het ondersteunen van oorlog. Voor beide groepen geldt dat de dreiging van een conflict bepaalt in hoeverre men een oorlog steunt. Deze bevinding draagt bij aan ons begrip van de relatie tussen enerzijds het soort regime en anderzijds het gebruik van geweld. Voorts zijn er belangrijke implicaties voor de democratic peace thesis.

Auteur
Femke E. Bakker
Datum
05 juli 2016
Links
Acta Politica
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.