Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Adolescents' responses to online peer conflict: How self‐evaluation and ethnicity matter

Tijdens het spelen van online games kunnen conflicten ontstaan. Novin, Bos, Stevenson en Rieffe onderzochten in dit artikel welke factoren maken dat de ene jongere daarbij bozer reageert dan de andere. In hun realistisch nagemaakte spel begon de zogenaamde medespeler plotseling te mopperen dat de deelnemer slecht speelde. Zowel Nederlandse als Marokkaans-Nederlandse jongeren rapporteerden boosheid na deze provocatie. Hoe boos ze waren, hing af van hun zelfbeeld. Als jongeren het gevoel hadden dat ze controle hebben over hun sociale omgeving, werden ze minder boos. In de Marokkaans-Nederlandse groep uitten jongeren daarnaast meer irritatie als ze meer zelfvertrouwen hadden.

Auteur
Novin, Bos, Stevenson & Rieffe
Datum
20 juni 2018
Links
Infant and Child Development, 27 (2018), e2067
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.