Universiteit Leiden

nl en

Boek

Wat te doen met anti-democratische partijen?

In Wat te doen met anti-democratische partijen? Geven Bastiaan Rijpkema en Paul Cliteur een uitvoerig commentaar op de rede van G. van den Bergh (1890-1966), een Amsterdamse hoogleraar die in 1936 een belangrijke oratie uitsprak waarmee hij het begrip “weerbare democratie” introduceerde.

Auteur
Bastiaan Rijpkema, René Cuperus, Paul Cliteur
Datum
05 november 2014

In 1936 hield de Amsterdamse hoogleraar staatsrecht G. van den Bergh een inaugurele rede aan de universiteit van Amsterdam met als titel: De democratische Staat en de niet-democratische partijen, De Arbeiderspers, Amsterdam 1936.

Deze rede is door uitgeverij Elsevier opnieuw uitgebracht met een uitvoerige inleiding van Bastiaan Rijpkema (promovendus bij de afdeling encyclopedie van de rechtswetenschap), een voorwoord door René Cuperus en een nawoord door Paul Cliteur.

“Een interessante en ten onrechte vergeten rede”; Frits Bolkestein, auteur van De intellectuele verleiding: gevaarlijke ideeën in de politiek (2011)

“Een prachtige rede, in de geest van Stefan Zweig en Menno ter Braak. Van den Bergh nam stelling vóór de democratie, in een tijd dat deze van alle kanten onder vuur lag. Ook nu nog verplichte kost voor eenieder die nadenkt over de toekomst van de democratische rechtsstaat”; Prof. dr. R.A. Lawson, decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.