Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Understanding delinquent development from childhood into early adulthood in early onset offenders

Op 30 september 2021 verdedigde Babette van Hazebroek haar proefschrift 'Understanding delinquent development from childhood into early adulthood in early onset offenders'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. J.W. de Keijser en prof. dr. A. Popma (VUMC).

Auteur
Babette van Hazebroek
Datum
30 september 2021
Links
Leids Repositorium

Het criminele gedrag van de meeste personen is slechts van korte duur. Echter, een kleine groep daders vertoont frequent en langdurig crimineel gedrag. Dergelijke persistente daders beginnen vaak al op jonge leeftijd met het vertonen van delictgedrag. Tot op heden ontbreekt echter adequate kennis over de langetermijnontwikkeling van delictgedrag van kinderen die op jonge leeftijd in contact komen met politie, vanwege een gebrek aan justitiële gegevens over zeer jonge kinderen, en het ontbreken van longitudinale gegevens om die kinderen prospectief voor een lange periode te volgen. Om die reden resteert de vraag of kinderen met een politiecontact voorbestemd zijn om persistent delinquente gedragspatronen te ontwikkelen. Of kunnen zelfs de jongste kinderen in contact met politie opgroeien tot sociaal en conformerende volwassenen? En als sprake is van heterogeniteit in de delinquente ontwikkeling, welke kinderen stoppen dan met het plegen van delicten? En welke kinderen zetten het delictgedrag met een bepaalde frequentie voort? Antwoord op deze vragen is van belang om op juiste wijze te kunnen reageren op kinderen die vanwege delictgedrag in contact komen met politie, om zo een potentieel lange criminele carrière te voorkomen.

Dit proefschrift beoogt inzicht te geven in de langetermijnontwikkeling van delinquent gedrag van kinderen met een politiecontact. Een deel van dit proefschrift is gericht op de beschrijving van ontwikkelingspaden van delinquent gedrag van deze kinderen en de rol van specifieke risicofactoren. Het andere deel van dit proefschrift heeft ten doel om variatie in ontwikkelingspaden van delinquent gedrag te verklaren op basis van mogelijke clusters en wederzijds versterkende effecten van risicofactoren uit verschillende levensdomeinen, waaronder individu, familie, leeftijdsgenoten, school en buurt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.