Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Transparantie zorgt voor een eerlijkere verdeling van schaarse vergunningen en subsidies

Als iedereen met een rondvaartboot door de Amsterdamse grachten zou mogen varen, wordt het als snel een gevaarlijke chaos. Maar hoe moeten dit soort vergunningen worden verdeeld?

Auteur
Annemarie Drahmann
Datum
05 februari 2015
Links
Leiden University Repository

'Schaarse besluiten’ komen vaak voor. Als bijvoorbeeld iedereen met rondvaartboten door de Amsterdamse grachten zou mogen varen, wordt het al snel een gevaarlijke chaos. Het is dus logisch dat de gemeente deze activiteit wil reguleren en een maximum heeft gesteld aan het aantal exploitatievergunningen dat verleend kan worden. Nu er meer geïnteresseerden zijn dan beschikbare vergunningen, is de verlenging van een vergunning voor een Amsterdamse rondvaartboot een schaars besluit.
Andere bekende voorbeelden van schaarse besluiten zijn de vergunningen, ontheffingen, concessies en subsidies voor het exploiteren van het openbaar vervoer, evenementen, kansspelen, windparken op zee en het gebruik van frequenties.

De transparantieverplichting

Hoe moeten deze vergunningen in dat geval worden verdeeld? Welke rechtsnormen moeten bij de verdeling in acht worden genomen? Centraal in het onderzoek staat één van de rechtsnormen die bij de verdeling van schaarse besluiten een rol speelt: de transparantieverplichting. Door bepaalde transparantievereisten in acht te nemen, stellen bestuursorganen alle potentieel geïnteresseerde partijen in staat om een aanvraag voor een schaar besluit in te dienen. De transparantieverplichting draagt hiermee bij aan de gelijke behandeling van de aanvragers.

Toegevoegde waarde

Annemarie Drahmann heeft onderzocht wat de transparantieverplichting inhoudt bij de verdeling van schaarse rechten en in hoeverre deze verplichting al geldt. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de transparantieverplichting een toegevoegde waarde heeft voor het Nederlandse bestuursrecht, gelet op de gewenste gelijke behandeling van geïnteresseerde partijen bij de verdeling van schaarse besluiten. Dat lost het probleem van schaarste niet op, maar zal wel leiden tot een eerlijkere verdeling van de schaarse besluiten. Daarom zou de transparantieverplichting als onderdeel van het gelijkheidsbeginsel binnen het Nederlandse bestuursrecht moeten worden erkend.

Annemarie Drahmann

Annemarie Drahmann heeft dit onderzoek verricht als promovenda bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij advocaat bij Stibbe te Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.