Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Trade, Investment and Labour: Interactions in International Law

Op 21 februari 2019 verdedigde Ruben Zandvliet zijn proefschrift 'Trade, Investment and Labour: Interactions in International Law'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. N.J. Schrijver.

Auteur
Ruben Zandvliet
Datum
21 februari 2019
Links
Leids Repositorium

Het instorten van het Rana Plaza gebouw in Bangladesh in 2013, waarbij 1134 textielarbeiders om het leven kwamen, is uitgegroeid tot hét symbool voor de soms mensonterende arbeidsomstandigheden in de huidige geglobaliseerde wereldeconomie. Dodelijke ongelukken, fabrieksbranden, geweld tegen vakbondsleiders, ongelijke behandeling van vrouwen en mannen op de werkvloer, kinderarbeid en dwangarbeid kwamen honderd jaar geleden ook voor. Alleen bestaat er tegenwoordig een omvangrijk juridisch bouwwerk dat internationale handel en investeringen faciliteert en beschermt, en dat Westerse (kleding)merken in staat stelt hun productie te laten plaatsvinden waar dat voor hen het meest optimaal is. Economische globalisering is geen natuurfenomeen, maar wordt mede mogelijk gemaakt door regels van internationaal publiekrecht, in het bijzonder die regels die de internationale economische betrekkingen tussen staten reguleren.

Juridische afspraken in handels- en investeringsverdragen beïnvloeden – zowel in positieve als negatieve zin – de regulering van arbeid. Dit proefschrift onderzoek deze interacties. Hierbij staan drie vragen centraal: (1) Beperken economische verdragen landen als Bangladesh in het verbeteren van arbeidsstandaarden? (2) Beperken economische verdragen de mogelijkheden voor landen als Nederland om goederen gemaakt onder slechte arbeidsomstandigheden te verbieden? (3) Kunnen expliciete arbeidsclausules in handels- en investeringsverdragen bijdragen aan een betere bescherming van werknemers?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.