Universiteit Leiden

nl en

Boek

Toepassing en rechtskarakter van de groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW

Het proefschrift van Jop van der Kraan is een weergave van het onderzoek dat is verricht naar de groepsvrijstellingsregeling van artikel 2:403 BW. Jop heeft een analyse gemaakt van de regeling en de toepassing daarvan. Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie.

Auteur
Jop van der Kraan
Datum
08 december 2020

De aanleiding voor het onderzoek is het grote aantal onduidelijkheden dat de groepsvrijstellingsregeling veroorzaakt. Het proefschrift bevat een analyse van de juridische en praktische problemen waar de huidige groepsvrijstellingsregeling toe heeft geleid. Nadat deze problemen in kaart zijn gebracht, wordt bekeken wat de oorzaken van deze problemen zijn.

De conclusie is dat de vereiste hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedervennootschap als een belangrijke oorzaak van een aantal fundamentele 403-problemen kan worden aangemerkt. Betoogd wordt vervolgens dat de aansprakelijkheid van de moedervennootschap dient te worden gekwalificeerd als borgtocht. Naast het feit dat die kwalificatie juridisch gezien verdedigbaar is, biedt die kwalificatie tevens de oplossing voor een aantal fundamentele 403-problemen.

Op korte termijn zal het proefschrift door Kluwer worden uitgegeven in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.