Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

The Legal Revolution Against the Accommodation of Religion: The Secular Age v. The Sexular Age

Op 27 juni 2019 verdedigde Barry Bussey zijn proefschrift 'The Legal Revolution Against the Accommodation of Religion: The Secular Age v. The Sexular Age'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. P.B. Cliteur.

Auteur
Barry Bussey
Datum
27 juni 2019
Links
Leids Repositorium

Dit is een onderzoek naar religieuze accommodatie en revolutie binnen het juridische werkveld tegen deze accommodatie. Deze revolutie manifesteert zich vooral in claims over gendergelijkheid ten opzichte van religie. Oorspronklijk stonden in dit onderzoek de vragen 'Waarom heeft religie zo'n bijzondere status in de wet?' en 'Moet die status behouden blijven?' centraal. Na jarenlang diepgravend onderzoek werd duidelijk dat er binnen het juridische werkveld een hardnekkige wil is om de religieuze accommodatie uit de wet te schrappen. Dit onderzoek vergelijkt dit verschijnsel met een revolutie en gebruikt Thomas Kuhn's theorie van wetenschappelijke revoluties om deze ontwikkeling te duiden. Deze revolutie kwam tot uiting in de zaak rond de Canadese Western Trinity College. Juridische revoluties verschilden van wetenschappelijke revoluties in hun doelen, methodologie en perspectieven. Deze verschillen zijn gebaseerd op de verschillende waarden en gewenste resultaten van elke discipline. 

Bussey concludeert dat de juridische revolutie tegen religieuze accommodatie te wijten is aan het onvermogen van de wet om critici van religie die strijden voor gendergelijkheid weerwoord te bieden. Er is een rechteninflatie gaande waarbij de eisen van gendergelijkheid de wettelijke norm van religieuze accommodatie overschaduwen, zelfs in de private sector. Wat ooit als privaat werd beschouwd, zoals het besturen van religieuze universiteiten, wordt nu beschouwd als publiek vanwege de regulering door de staat van deze instanties. Dit is een nieuw fenomeen dat een bedreiging vormt voor iedere publiek gereguleerde religieuze onderneming.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.