Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Taxation of Cross-border Inheritances and Donations

Op 3 juni 2021 verdedigde Vassilis Dafnomilis zijn proefschrift 'Taxation of Cross-border Inheritances and Donations'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. F. Sonneveldt en prof. dr. S. Douma (UvA).

Auteur
Vassilis Dafnomilis
Datum
03 juni 2021
Links
Leids Repositorium

De grondgedachte achter deze studie is om vier problemen van erf- en schenkbelasting in een grensoverschrijdende setting te beschrijven en oplossingen te bieden voor deze problemen binnen de huidige internationale en EU-rechtsmechanismen.

Deze problemen zijn dubbele of meervoudige belastingheffing, dubbele of meervoudige niet-belastingheffing, discriminatie en administratieve moeilijkheden. De selectie van deze problemen wordt gerechtvaardigd door de twee belangrijkste referentiepunten die in de studie zijn geselecteerd, het OESO-modelverdrag inzake belastingheffing van 1982 ter voorkoming van dubbele belasting met betrekking tot successie-, nalatenschaps- en schenkingsrechten (OESO IHTMTC) en de successiebelasting rapport van de deskundigengroep van de Europese Commissie, 'Manieren om grensoverschrijdende fiscale obstakels voor erfenissen aan te pakken waarmee individuen binnen de EU worden geconfronteerd' uit 2015.

De studie dient als actueel materiaal voor belastingprofessionals, beleidsmakers, academici en studenten, evenals voor de publiek dat onder meer de problemen van overlijdens- en schenkingsbelasting in een grensoverschrijdende setting wil begrijpen, hoe de internationale en EU-rechtelijke mechanismen op dit rechtsgebied in de praktijk werken, hoe de OESO IHTMTC kan worden verbeterd, hoe de jurisprudentie van het CJ over de EU-erfen- en schenkingsbelasting heeft geleid tot de zogenaamde 'negatieve harmonisatie' van overlijdens- en schenkingsrechten in de EU, en of het concept 'één erfenis – één successiebelasting' suggereerde in het successiebelastingrapport kan een holistische oplossing bieden voor de problemen van overlijden en schenkingsrechten in de EU.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.