Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer

Op 1 oktober 2020 verdedigde Arianne de Leeuw haar proefschrift 'Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. F. Sonneveldt en prof.dr.mr. A.O. Lubbers.

Auteur
Arianne de Leeuw
Datum
01 oktober 2020
Links
Leids Repositorium

Het onderzoek betreft de civielrechtelijke en fiscale aspecten van (testamentair) bewind, certificering en trusts/entiteiten die kwalificeren als afgezonderd particulier vermogen (APV). Vanuit civielrechtelijk perspectief is onderzocht in hoeverre deze figuren kunnen leiden tot een duurzame scheiding van zeggenschap en belang, zowel algemeen als in relatie tot de legitieme portie. Voorts zijn de fiscale gevolgen geanalyseerd, waarbij de focus ligt op de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. In geval van geconstateerde fiscale belemmeringen is onderzocht of deze het gevolg zijn van juridische onvolkomenheden in de wetgeving. Voorts is een voorstel gedaan om deze belemmeringen weg te nemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.