Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Onderwijs voor zeer makkelijk lerende kinderen

Op dinsdag 12 september heeft Willy de Heer haar proefschrift: "Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs. Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden" verdedigd. De promotoren zijn prof. dr. P.B. Cliteur en prof. dr. W.F. Admiraal. Co-promotor is dr. A.J.J. in ’t Groen.

Auteur
Willy de Heer
Datum
12 september 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Willy de Heer
Leids Repositorium

De centrale onderzoeksvraag van de dissertatie betreft de discrepantie tussen enerzijds het gestelde in het IVRK, Recommendation 1248 (1994) en het advies van het EESC in 2013 en anderzijds het hierboven bedoelde debat in Nederland. De onderzoeksvraag luidt derhalve: “Welke factoren zijn bepalend voor de mate waarin wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zeer makkelijk lerende kinderen in het Nederlandse basisonderwijs wordt toegepast?”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.