Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Normering en toezicht in de opsporing

Op 18 november 2020 verdedigde Mojan Samadi haar proefschrift 'Normering en toezicht in de opsporing'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof.mr. J.H. Crijns.

Auteur
Mojan Samadi
Datum
18 november 2020
Links
Leids Repositorium

De huidige wet die het gedrag van politie en vervolging tijdens de onderzoeksfase van strafrechtelijke procedures regelt, omvat een enorme hoeveelheid regels. Tegelijkertijd is in de rechtspraak een terughoudendheid ten aanzien van de justitiële toezichthoudende rol van opsporingsbetrouwbaarheid zichtbaar, terwijl het onduidelijk blijft of en in welke mate andere instellingen hierin een toezichthoudende rol hebben.

In dit onderzoek wordt het huidige systeem van toezicht op politie- en vervolgingsgedrag in de context van strafrechtelijke procedures bekeken vanuit het oogpunt van de strafrechtelijke norm. Het opstellen van regels voor het gedrag van wetshandhaving brengt immers een zekere verplichting met zich mee om te zorgen voor de naleving van de regels. Na het illustreren van de complexiteit van het huidige wettelijke kader en de complexiteit van de redenen die aan de normen ten grondslag liggen, richt het onderzoek zich op het toezicht op het gedrag van politie en vervolging. Op basis van de specifieke kenmerken van het huidige Nederlandse strafprocesrecht ontwikkelt het onderzoek een kader voor een adequaat toezichtsysteem. Vervolgens beschrijft het onderzoek hoe het huidige toezicht op het politie- en parket is georganiseerd en wordt dit tenslotte geëvalueerd in het licht van de vereisten van adequaat toezicht zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.