Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Labour Law and Development in Indonesia

De ontwikkeling en versterking van sociale rechten en rechten van arbeiders in Indonesië weerspiegelt de bredere processen van sociale en politieke hervormingen in het land.

Auteur
Surya Tjandra
Datum
21 januari 2016
Links
Het Leids Repositorium

De ontwikkeling van het arbeidsrecht is eerder een strijd dan een vloeiend proces. Dertig jaar sterke economische groei onder de autoritaire ‘Nieuwe Orde’ van president Soeharto werd tevens gekenmerkt door politieke en economische onderdrukking van juist die groepen die een bijdrage leverden aan het realiseren van die groei. De ‘Nieuwe Orde’ was berucht om zijn harde aanpak van arbeiders. In de zoektocht naar een passend kader voor het realiseren van industrialisatie en economische groei, hanteerde de ‘Nieuwe Orde’ ideologische structuren om arbeid te controleren en slaagde zij er veelal in om weerstand te overwinnen. De corporatieve vorm van het arbeidsrecht verzekerde bestuurlijk overwicht en beperking van arbeidskosten, vaak door middel van repressie omwille van economische groei, onder de noemer van ‘ontwikkeling.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.