Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

International Environmental Obligations and Liabilities in Deep Seabed Mining

Op dinsdag 26 juni 2018 verdedigde Linlin Sun haar proefschrift ‘International Environmental Obligations and Liabilities in Deep Seabed Mining’. Het onderzoek is begeleid door promotoren prof. dr. N.J. Schrijver en prof. dr. E.C.P.D.C. De Brabandere.

Auteur
Linlin Sun
Datum
26 juni 2018
Links
Leids Repositorium

Diepzeebodemmijnbouw (DSM) – mijnbouwactiviteiten in de diepzeebodem die buiten de nationale rechtsmacht vallen (‘het Gebied’) – bevindt zich in een cruciale overgangsperiode tussen exploratie en exploitatie. Tegen deze achtergrond wordt de vraag 'hoe kan het gemeenschappelijke belang van de bescherming van het marinemilieu bij DSM gewaarborgd worden' hoe langer hoe dwingender.

Dit proefschrift behandelt deze kwestie door te trachten een antwoord te geven op twee belangrijke juridische vragen waarmee alle deelnemers aan DSM – de aannemer, de sponsorstaat en de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) - zich geconfronteerd zien.

  1. Wat zijn hun internationale milieurechtelijke verplichtingen?
  2. Wat zijn de juridische consequenties van het schenden van deze verplichtingen?
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.