Universiteit Leiden

nl en

Boek

Ingrid Leijten publiceert boek Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights

Bij Cambridge University Press (CUP) verscheen onlangs van Ingrid Leijten het boek Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights. Het boek maakt onderdeel uit van de serie Cambridge Studies in European Law and Policy en heeft als onderwerp de bescherming van sociaaleconomische rechten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Auteur
Ingrid Leijten
Datum
03 april 2018

In het boek stelt Leijten de vraag hoe het supranationale EHRM om kan gaan met klachten over sociale rechten zoals huisvesting, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bevat burger- en politieke rechten, maar raakt door een ruime interpretatie en de ‘ondeelbaarheid’ van fundamentele rechten steeds vaker aan sociale kwesties. In dit kader onderzoekt Leijten het idee van kernrechtbescherming, waarbij de nadruk wordt gelegd op het beschermen van de essentiële aspecten van rechten. Haar vergelijkende onderzoek naar dit idee in verschillende staats- en mensenrechtelijke contexten leidt tot de conclusie dat essentiële sociaaleconomische rechten onder het EVRM bescherming verdienen. Door deze bescherming te garanderen kan het EHRM tegemoetkomen aan de noodzakelijke behoeften van kwetsbare individuen en groepen zonder te vergaand in te grijpen in het beleid van de lidstaten.

De omschrijving van het boek is als volgt:

‘Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights deals with socio-economic rights in the context of the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR). The book connects the ECtHR's socio-economic case law to an understanding of the Court's responsibility to recognize the limitations of supranational rights adjudication while protecting the most needy. By exploring the idea of core rights protection in constitutional and international law, a new perspective is developed that offers suggestions for improving the ECtHR's reasoning in socio-economic cases as well as contributing to the debate on indivisible rights adjudication in an age of 'rights inflation' and proportionality review. Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights will interest scholars and practitioners dealing with fundamental rights and especially those interested in judicial reasoning, socio-economic and supranational rights protection.’

Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights is gebaseerd op het proefschrift dat Leijten in 2015 verdedigde en voor deze publicatie van belangrijke aanpassingen en aanscherpingen voorzag. In het boek wordt uitgebreid verwezen naar recente EHRM-rechtspraak.

De monografie is beschikbaar als hardback en eBook. Meer informatie is te vinden op de website van Cambridge University Press.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.