Universiteit Leiden

nl en

Boek

In gesprek met Paul Cliteur: Een zoektocht naar harmonie

In de zomer van 2011 voerde Dirk Verhofstadt dagenlang gesprekken over de thema’s die Cliteur behandelt in zijn boeken Moreel Esperanto,The Secular Outlook en Het monotheïstisch dilemma.

Auteur
Dick Verhofstadt, Paul Cliteur
Datum
28 februari 2012

Daarbij gaan ze dieper in op de vraag hoe mensen met verschillende, vaak tegengestelde visies toch harmonieus kunnen samenleven.

Ze bespreken onder meer de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van Kerk en Staat, het recht op zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van elke mens en de rechten van dieren. Paul Cliteur veroordeelt de goddelijke beveltheorie, religieuze zelfmoordterroristen en de invoering van de sharia. Hij bespreekt de drijfveer van Abraham die zijn zoon wou doden, de zaak Salman Rushdie, de moord op Theo van Gogh, het protest tegen de Deense cartoons, de houding van de paus tegenover homoseksualiteit en de lafheid van progressieven als het erop aankomt de liberale kernwaarden te verdedigen. 

Meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.