Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Het recht op gezinshereniging: tussen migratiebeheersing en mensenrechten

Dit onderzoek gaat over het recht op gezinshereniging. Om te onderzoeken of er een mensenrecht op gezinshereniging bestaat, wordt gekeken naar verschillende rechtsbronnen binnen het internationale recht.

Auteur
Mark Klaassen
Datum
04 november 2015
Links
Leids Repositorium

Daarnaast wordt in een rechtsvergelijking van de nationale regelgeving en jurisprudentie in vier
lidstaten van de Europese Unie (EU) – Denemarken, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk – geanalyseerd of en hoe de internationale standaarden in het nationale recht worden geïmplementeerd. In deze studie wordt de Engelse term ‘the right to family unification’ gehanteerd. Dit behelst zowel het
recht op gezinshereniging van gezinsleden met wie de gezinsband al bestond in het land van herkomst van de gezinsmigrant, als gezinsvorming met gezinsleden met wie in het land van herkomst van de gezinsmigrant nog geen band bestond. In deze samenvatting zal telkens de term ‘gezinshereniging’ worden gebruikt. Hiermee wordt zowel ‘gezinshereniging’ als ‘gezinsvorming’ zoals hierboven beschreven bedoeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.