Universiteit Leiden

nl en

Boek

Het monotheïstisch dilemma: theologie van het terrorisme

In Het monotheïstisch dilemma: theologie van het terrorisme (2010) gaat het om de relatie tussen religie en geweld.

Auteur
Paul Cliteur
Datum
01 november 2010

Meer in het bijzonder om de relatie tussen de drie monotheïstische godsdiensten en geweld in de vorm van terrorisme

Zijn voor terroristisch geweld aanknopingspunten te vinden in de drie monotheïstische tradities (jodendom, christendom, islam)? Zijn daarover verhalen te vinden in de Heilige Schrift? Om welke verhalen gaat het dan? Kunnen de monotheïstische tradities zich bevrijden van het geweldspotentieel dat in hun tradities ligt? Wat zou daarvoor moeten gebeuren?

Meer informatie.

Het monotheïstisch dilemma in Wim Brand's boekenprogramma op Radio 1

Op 12 november 2010 sprak Wim Brands met Paul Cliteur over zijn boek Het monotheïstisch dilemma: de theologie van het terrorisme. Het gesprek gaat over de vraag of de drie monotheïstische godsdiensten aanknopingspunten bevatten voor geweld. Zo ja, om welke verhalen uit de heilige traditie gaat het dan? Gebruiken (of misbruiken) terroristen heilige teksten om het geweld te rechtvaardigen? Of zit geweld ingebakken in de heilige tradities? En wat is de oplossing voor het religieus geïnspireerde geweld? Het gesprek.

Het monotheïstisch dilemma, recensie door Dirk Verhofstadt

Op de website van Liberales (17 december 2010) heeft Dirk Verhofstadt een recensie geschreven van Het monotheistisch dilemma. Verhofstadt is de schrijver van onder andere Het liberale denken van Thomas Paine (2009), De derde feministische golf (2006), Pius XII en de vernietiging van de Joden (2008) en Pleidooi voor individualisme (2004). De recensie.

Interviews over Het monotheïstisch dilemma

Na het verschijnen van Het monotheïstisch dilemma heb ik de centrale these van het boek toegelicht in enkele interviews. Een interview met het Belgische opinieblad Knack staat hier. De Nederlandse schrijver Arjan Visser heeft mij geïnterviewd voor Vrij Nederland. Dat staat hier. Voor Wordt Vervolgd, het blad van Amnesty International, heb ik een gesprek gehad met Gerard van Westerloo. Het staat hier. Met Trouw had ik een interview en dat staat hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.