Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Private international law and finance

Zojuist verschenen: Nederlands internationaal privaatrecht Special issue: Private international law and finance

Auteur
Prof.mr.drs. Matthias Haentjens (red.), Prof.dr. Matthias Lehmann, Prof.dr. Peter Mankowski, Dr. Paula Moffatt, Prof.dr. Francisco J. Garcimartín, Dr. Sara Sánchez Fernández, Dr. Hubert de Vauplane
Datum
13 april 2018

Internationaal privaatrecht en financieel recht zijn twee nauw met elkaar verweven rechtsgebieden. Het zijn beide functionele rechtsgebieden die zich richten op maatschappelijke fenomenen en minder binnen een traditioneel dogmatisch kader zijn te vatten. Beide rechtsgebieden richten zich immers op onderwerpen die even divers zijn als het privaatrecht zelf. Daarnaast staan zowel in het internationaal privaatrecht als in het financieel recht grensoverschrijdende vraagstukken centraal. In deze aflevering van NIPR bespreken experts verschillende kwesties die zich op het snijvlak van het internationaal privaatrecht en het financieel recht bevinden.

  • In Private international law and finance: nothing special? onderzoekt Matthias Lehmann of financiële ondernemingen naar hun aard behoefte hebben aan een speciaal stelsel van verwijzingsregels of dat het huidige internationaal privaatrecht toereikend is.
  • Peter Mankowski behandelt een aantal goederenrechtelijke aspecten van de cessie van vorderingen en bespreekt de tegenstrijdigheden die onder de huidige regels van het internationaal privaatrecht bestaan in Proprietary aspects of assignments of claims in private international law.
  • Paula Moffatt staat stil bij de impasse in de harmonisatie van de verwijzingsregels voor effectenbewaring in de EU in The standardisation of conflicts of law rules for intermediated securities within the EU: Holy Grail or red herring?
  • In Derivatives in a cross-border context: a conflicts-of-laws analysis bespreken Francisco J. Garcimartín and Sara Sánchez Fernández de conflictenrechtelijke problematiek ten aanzien van derivatenovereenkomsten in de EU.
  • Hubert de Vauplane daagt de lezer uit om traditionele opvattingen over het internationaal privaatrecht en het goederenrecht los te laten in Blockchain and intermediated securities.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.