Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Financial Market Regulation and Supervision in: The Law of the European Union

Matthias Haentjens, Jouke Tegelaar en Dorine Verheij schreven het hoofdstuk Financial Market Regulation and Supervision, dat recentelijk is gepubliceerd in het belangwekkende handboek The Law of the European Union (voorheen Kapteyn & VerLoren van Themaat).

Auteur
Prof. Matthias Haentjens, mr. J.T. Tegelaar en mr. D.J. Verheij
Datum
18 december 2018

Het hoofdstuk bespreekt het Europees wettelijk en toezichtkader voor financiële markten. De doelstelling van de Europese Unie een interne markt te creëren heeft geresulteerd in sterk geharmoniseerde regelgeving en op sommige plaatsen kan zelfs worden gesproken van een uniformering. Niet alleen financiële regelgeving is onderhevig aan een sterke Europeanisering, maar ook het financieel toezicht is in toenemende mate Europees en op Europees niveau georganiseerd.
Als voorlopig hoogtepunt hiervan heeft te gelden de centralisatie van het bankentoezicht in de eurozone bij de Europese Centrale Bank (ECB).

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de institutionele structuur en ontwikkeling van het Europees financieel recht besproken, waaronder de Lamfalussyprocedure op basis waarvan financiële regelgeving tot stand komt en de introductie van de Europese Bankenunie. Daarna wordt een systematisch overzicht gegeven van het huidig financieel recht, waarbij een sectorale benadering is gekozen. Onderscheid wordt derhalve gemaakt tussen regelgeving die betrekking heeft op banken, de effectenmarkten en verzekeraars en pensioenfondsen. Na een bespreking van de financiële regelgeving, komt het financieel toezicht aan bod, waaronder de European Supervisory Authorities (ESAs) en de Bankenunie. In het bijzonder worden de taken en bevoegdheden besproken van de ECB, de ESAs en het Single Resolution Board (SRB). Sluitstuk van het hoofdstuk is een deel over rechtsbescherming. Daarin wordt onder meer besproken op welke wijze kan worden opgekomen tegen besluiten genomen door de ECB, de ESAs en het SRB, maar daarin komt ook aansprakelijkheid voor toezichtshandelen aan bod.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.