Universiteit Leiden

nl en

Boek

Financial Collateral

In november 2020 is het Engelstalige boek ‘Financial Collateral; Law and Practice’ verschenen. Het boek is gepubliceerd door Oxford University Press en geredigeerd en geschreven door professor Matthias Haentjens. Voorts hebben meegeschreven Anthony Zacaroli (High Court, Chancery Division), Yael Diamant (De Nederlandsche Bank), John Siena (Brown Brothers Harriman) en Ross Spence (Universiteit Leiden). Dit boek is het eerste boek dat zowel de goederenrechtelijke, regulatoire als contractuele regels die betrekking hebben op financiëlezekerhedenovereenkomsten analyseert en bijeenbrengt.

Auteur
Prof. Matthias Haentjens (red.)
Datum
12 november 2020

In de eerste maanden van de wereldwijde financiële crisis van 2008, toen Lehman Brothers failleerde en het faillissement van AIG op het nippertje werd afgewend, speelden financieringstransacties waarbij financiële goederen als zekerheid worden verstrekt een cruciale rol. Er wordt steeds beter begrepen dat deze transacties een grote impact kunnen hebben op de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem. Het boek Financial Collateral biedt een diepgaande juridische analyse van de soorten transacties waarbij financiële zekerheid wordt gebruikt en onderzoekt deze overeenkomsten in hun commerciële kader.

Aangezien door financiële zekerheid gedekte financiering veelal mondiaal is, analyseert het boek het recht van het VK, de VS en de EU, waarbij nader wordt ingezoomd op het recht van Nederland, Duitsland en België. Ook bevat het boek een hoofdstuk over internationaal privaatrecht, waarin het toepasselijk recht en het bevoegde forum uitgebreid worden besproken.

Het boek bevat de volgende 10 hoofdstukken:

  1. Introduction
  2. Financial collateral and how it is held and transferred
  3. Collateral transactions and their standardisation
  4. Private International Law
  5. Formalities and control
  6. Security interest and right of use
  7. Title transfer and recharacterization
  8. Close-out netting and safe harbours
  9. Post-crisis regulatory responses
  10. Conclusions
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.