Universiteit Leiden

nl en

Boek

Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht

Zojuist is verschenen het boek Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht (Wolters Kluwer: Deventer 2017).

Auteur
Tom Barkhuysen en Michiel Van Emmerik
Datum
30 december 2016
Links
Bestel het boek hier

In deze mastermonografie behandelen Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik de betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest voor het Nederlandse bestuursrecht, waaronder ook het overheidsaansprakelijkheidsrecht wordt verstaan. Aan de orde komen belangrijke algemene leerstukken in het kader van de uitleg en toepassing van het EVRM en de doorwerking daarvan in de Nederlandse rechtsorde. Daarna wordt ingegaan op de invloed van het EVRM op het bestuursprocesrecht, waarbij artikel 6 EVRM een prominente rol speelt. Vervolgens komt het materiële bestuursrecht aan bod. Dan komt op vergelijkbare wijze het Handvest aan de orde.

De lezer verkrijgt daarmee een beeld op welke materiële (bijzondere) delen van het bestuursrecht de Europese grondrechten een rol spelen of zouden kunnen spelen. Ten slotte wordt de toepassing van de Europese grondrechten in de Nederlandse bestuursrechtpraktijk beoordeeld en de blik op de toekomst gericht. Welke ontwikkelingen op het terrein van deze grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht staan ons de komende jaren te wachten? Bij dit alles wordt steeds aandacht besteed aan relevante jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese Unie en de diverse nationale (bestuurs)rechters alsmede literatuur. De gekozen benadering maakt de monografie bij uitstek geschikt voor de rechtspraktijk alsmede het (master)onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.