Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

EU Bank Resolution Framework: A comparative study on the relation with national private law

Op 19 september 2019 verdedigde Lynette Janssen zijn proefschrift 'EU Bank Resolution Framework: A comparative study on the relation with national private law'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr. W.A.K. Rank en prof.mr. M. Haentjens.

Auteur
Lynette Janssen
Datum
19 september 2019
Links
Leids Repositorium

Het opstellen van geharmoniseerde kaders voor bankafwikkeling was een fundamenteel element van de hervormingen die in de EU werden doorgevoerd als reactie op bankfaillissementen tijdens de laatste financiële crisis. De kaders stellen autoriteiten in staat om in te grijpen bij falende banken als alternatief voor een insolventieprocedure om de financiële stabiliteit te beschermen en de kosten voor belastingbetalers te minimaliseren. Het feit dat nationale insolventiewetten een essentiële rol spelen in de bankafwikkelingsregelingen, maar niet volledig zijn geharmoniseerd in de EU, is waarschijnlijk een bron van complexiteit en rechtsonzekerheid in grensoverschrijdende afwikkelingsprocedures.

Dit boek onderzoekt de bankafwikkelingsregelingen in Nederland, Duitsland en het VK. Het analyseert hoe de nationale kaders samenwerken met en zijn ingebed in het Nederlandse, Duitse en Engelse privaatrecht, inclusief het insolventierecht. De studie toont aan dat de kaders specifieke onderwerpen en doelstellingen behandelen en regels en terminologie bevatten die verschillen van die in bestaande nationale wetgeving. Het laat ook zien welke verschillen er kunnen bestaan ​​tussen de bankafwikkelingsprocedures in de drie rechtsgebieden. De studie levert een belangrijke bijdrage aan het bestaande debat over de verdere ontwikkeling van het EU-insolventiekader voor banken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.