Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Economic Effects of Social Protection

Op 1 oktober 2019 verdedigde Emile Cammeraat zijn proefschrift 'Economic Effects of Social Protection'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr. K.P. Goudswaard en prof.dr. P.W.C. Koning.

Auteur
Emile Cammeraat
Datum
01 oktober 2019
Links
Leids Repositorium

Het doel van sociale zekerheid is om mensen te beschermen tegen negatieve inkomensschokken en om armoede en ongelijkheid te verminderen. In ontwikkelde economieën wordt 20-30% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgegeven aan gezondheidszorg en uitkeringen gericht op ouderen, werklozen, gehandicapten, zieken, gezinnen en armen. Om deze uitgaven op een doelgerichte en kostenefficiënte manier te doen is het nodig om de economische effecten van sociale zekerheid in kaart te brengen.

Dit proefschrift bevat vier empirische studies naar sociale zekerheid die leiden tot de volgende conclusies:
Verplichte activeringsprogramma’s voor jongeren in de bijstand hebben niet geleid tot minder jongeren zonder werk of onderwijs tijdens de Grote Recessie. Deze hervorming (Wet Wet Investeren in Jongeren, WIJ) heeft wel geleid tot een afname van 24% van het aantal jongeren in de bijstand in de leeftijdscategorie 25-26 jaar. Daar stond echter een in omvang vergelijkbare toename tegenover van jongeren zonder werk en onderwijs zonder bijstandsuitkering.

Bij koppels leidt werkloosheid van de man gemiddeld tot een bruto-inkomensdaling van 20 tot 30 duizend euro. Vrouwelijke partners compenseren slechts 2-5% (500-1000 euro) van dit inkomensverlies door meer te gaan werken. Een grondwettelijk recht op sociale zekerheid heeft een positief effect op uitgaven aan sociale zekerheid.

Hogere uitgaven aan sociale zekerheid hangen samen met minder armoede en ongelijkheid en zijn niet gerelateerd aan economische groei. Sociale uitgaven aan gezinnen, werkloosheidsuitkeringen, actief arbeidsmarktbeleid, huisvesting en bijstand hangen sterk samen met minder armoede. Voor ongelijkheid vinden we een sterk negatief verband met sociale uitgaven aan gezinnen, ouderen en nabestaanden pensioenen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.