Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Domestic Courts in Investor-State Arbitration: Partners, Suspects, Competitors

Op 27 juni 2019 verdedigde Vid Prislan zijn proefschrift 'Domestic Courts in Investor-State Arbitration: Partners, Suspects, Competitors'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. N.J. Schrijver.

Auteur
Vid Prislan
Datum
27 juni 2019
Links
Leids Repositorium

Buitenlandse investeerders geven de voorkeur aan internationale arbitrage om geschillen op te lossen met staten die hun investeringen huisvesten. Maar hoe verhouden deze internationale scheidsgerechten, die onafhankelijk van het rechtsstelsel van het gastland opereren en zijn samengesteld uit buitenlandse arbiters die niet noodzakelijkerwijs kennis hebben van de lokale wetgeving, zich tot de nationale rechtbanken van de gaststaat? Zijn deze tribunalen gebonden aan de uitspraken van die rechtbanken over punten van toepasselijk lokaal recht? Schikken deze tribunalen zich naar binnenlandse gerechtelijke procedures wanneer hetzelfde geschil voor nationale rechtbanken komt? Bovendien, hoe onderzoeken deze tribunalen het gedrag van binnenlandse rechtbanken wanneer dit de belegger en zijn investering schade heeft toegebracht?

Dit zijn de vragen die in dit proefschrift worden behandeld door de rollen in kaart te brengen die investeringstribunalen toekennen aan binnenlandse rechtbanken bij het arbitreren van geschillen tussen staten en buitenlandse investeerders. Gebaseerd op een uitgebreide en diepgaande analyse van arbitraire jurisprudentie, toont het proefschrift aan dat de rollen van de rechtbank op drie manieren kunnen worden geconceptualiseerd. Ten eerste als partners, als het gaat om het assisteren van tribunalen bij het bepalen van de inhoud van de wet; ten tweede als verdachten, wanneer hun gedrag onderwerp wordt van het toezicht van de tribunalen; en ten derde als concurrenten, wanneer rechtbanken zelf een mogelijke weg bieden voor het herstel van letsel dat beleggers door toedoen van de autoriteiten van een gastland hebben geleden. Het proefschrift belicht een belangrijke dimensie van de relatie tussen nationale gerechtelijke organen en internationale adjudicerende instanties en informeert daarmee over de verdere ontwikkeling en hervorming van het huidige systeem van geschillenbeslechting tussen investeerders en staten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.