Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld

Op 25 september 2019 verdedigde Luuk Esser zijn proefschrift 'De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.mr.dr. C.P.M. Cleiren en prof.mr.dr. J.M. ten Voorde.

Auteur
Luuk Esser
Datum
25 september 2019
Links
Leids Repositorium

De ernst van de fenomenen mensenhandel en uitbuiting behoeft geen inleiding. Voor een effectieve aanpak door opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de rechter is een duidelijke strafbepaling in het Wetboek van Strafrecht een minimumvereiste. In Nederland is de strafbaarstelling van mensenhandel echter omgeven door complexiteit. Deze dissertatie beoogt de strafbaarstelling te ontrafelen, wat resulteert in een uitgebreide zoektocht naar de kern van de strafbaarstelling van mensenhandel, langs de historie daarvan, de systematiek en de rechtspraak die door de jaren heen is verschenen. De problemen die de auteur signaleert, nopen tot verandering van de strafwetgeving met betrekking tot mensenhandel. Voor de wetgever is werk aan de winkel.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.