Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

De relativiteit van wettelijke normen

Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden (artikel 6:163 BW). Maar hoe zou de rechter de relativiteit van een wettelijke norm moeten vaststellen?

Auteur
Wouter den Hollander
Datum
23 juni 2016
Links
Het Leids Repositorium

Dit proefschrift is een poging een samenhangende visie te ontwikkelen op de definitie en ratio van het relativiteitsvereiste en de toets aan dit vereiste bij wettelijke normen. Sluitstuk van deze visie is een model voor deze toets. Daarin staat het institutionele perspectief van de legitimiteit van het relativiteitsoordeel in het licht van de verhouding van de rechter tot de wetgever voorop.

BAan de vraag in welke gevallen de rechter zou moeten oordelen dat wel of juist niet aan het relativiteitsvereiste is voldaan, gaat immers de vraag vooraf of en in hoeverre het aan hem is om dat te bepalen of aan de wetgever. Met dit model als ijkpunt wordt vervolgens onderzocht of de kritiek in de literatuur op de rechtspraak van de Hoge Raad terecht is en deze bijstelling behoeft, of dat de rechter juist doet wat van hem mag worden verwacht. Ook de rechtspraak van de Afdeling, in zaken van besluitenaansprakelijkheid, komt daarbij aan bod.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.