Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus

Op 23 oktober 2018 verdedigde Elsemieke Daalder haar proefschrift 'De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof. mr. W.J. Zwalve en prof. mr. E. Koops.

Auteur
Elsemieke Daalder
Datum
23 oktober 2018
Links
Leids Repositorium

In haar proefschrift beoogt Elsemieke Daalder door middel van een juridische en historische analyse van de verslagen van de Romeinse jurist Julius Paulus een beeld te schetsen van de rechterlijke activiteiten van Septimius Severus en dit te relateren aan de constitutionele, institutionele en historische context waarin de beslissingen van Severus en, in het verlengde daarvan, de rechtspraakverzamelingen van Paulus tot stand zijn gekomen. De bestudering van de wisselwerking tussen context en inhoud maakt het vervolgens mogelijk om de motieven van Paulus voor het publiceren van de rechterlijke uitspraken van Septimius Severus te achterhalen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.