Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht

Op woensdag 13 december verdedigde Jaap Wieland zijn proefschrift over ‘De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht’.

Auteur
Jaap Wieland
Datum
13 december 2017
Links
Nieuwsbericht promotie Jaap Wieland
Leids repositorium

Het onderzoek behelst een diepgravende studie naar de bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht en is gericht op het identificeren van mogelijke knelpunten die zich daarbij voordoen. Drie knelpunten komen in het bijzonder aan bod: de toegang tot de bestuursrechtelijke procedure, het doelgebonden karakter van bestuursbevoegdheden (specialiteit) en het relativiteitsvereiste. Deze knelpunten worden beschreven, geanalyseerd en in Unierechtelijk perspectief geplaatst. De belangrijkste conclusie is dat de toegang van concurrenten tot bestuursrechtelijke procedures ruim is, maar dat hun belangen vervolgens, als gevolg van het specialiteitsbeginsel en het relativiteitsvereiste,  maar in zeer beperkte mate een rol kunnen spelen bij het nemen van besluiten en de toetsing daarvan door de bestuursrechter. Het Nederlandse bestuursrecht verschilt daarin van het Unierecht, waarin concurrentiebelangen een centrale plaats innemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.