Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Groepsgeweldplegers en groepsgeweld. De rol van individuele kenmerken

Op 29 september 2020 verdedigde Tom van Ham zijn proefschrift 'Groepsgeweldplegers en groepsgeweld. De rol van individuele kenmerken'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr.mr. A.A.J. Blokland, prof.dr. O.M.J. Adang (RUG) en prof.dr. Th.A.H. Doreleijers (VUMC).

Auteur
Tom van Ham
Datum
29 september 2020
Links
Leids Repositorium

Daders van collectief geweld hebben doorgaans geen strafblad. In eerder onderzoek lag de nadruk bij het verklaren van collectief geweld op de relaties tussen de bij het collectief betrokken groepen. Dit proefschrift stelt dat individuele kenmerken niet kunnen worden genegeerd.

Een deel van de plegers van collectief geweld (circa 10 procent) blijkt van jongs af aan met de politie in aanraking te zijn gekomen door geweld, dat zowel alleen als in groepsverband is gepleegd. Bovendien komen bepaalde psychologische kenmerken - zoals problemen met impulscontrole, ADHD en problemen met agressieregulatie - vaker voor bij deze groep dan bij andere daders van collectief geweld. Kortom: voor sommigen van de betrokkenen bij collectief geweld lijkt deelname niet alleen ingegeven door de situatie, maar ook door individuele kenmerken die zich in dergelijke situaties manifesteren. De rol van individuele kenmerken is tot nu toe slechts in beperkte mate onderzocht vanuit de gedachte dat dit geen recht doet aan de context waarin collectief geweld zich manifesteert.

De bevindingen van dit onderzoek pleiten voor nuance in het wetenschappelijke debat. Bij de uitleg van collectief geweld dient aandacht te worden besteed aan de onderlinge verhoudingen tussen de betrokken groepen, de geldende 'waarden' binnen specifieke dadergroepen (zoals hooligans) en individuele kenmerken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.