Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Big Data, Big Risks, Big Power Shifts: Evaluating the General Data Protection Regulation as an instrument of risk control and power redistribution in the context of big data

Op 12 september 2019 verdedigde Michiel Rhoen zijn proefschrift 'Big Data, Big Risks, Big Power Shifts: Evaluating the General Data Protection Regulation as an instrument of risk control and power redistribution in the context of big data'. Het promotieonderzoek is begeleid door promotoren prof.dr.mr. G.J. Zwenne en prof.mr. A.H.J. Schmidt.

Auteur
Michiel Rhoen
Datum
12 september 2019
Links
Leids Repositorium

Medio 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet wil de rechten en vrijheden van individuele burgers beschermen tegen de risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Ze eist daarom maatregelen die deze risico’s zo klein mogelijk maken. Ook krijgen burgers bijzondere rechten, zoals het 'recht om vergeten te worden'. De opkomst van technieken zoals big data leidt echter tot nieuwe vragen: kan de AVG de risico’s van big data beheersen en de macht van bedrijven voldoende in toom houden?

Om die vraag te beantwoorden heeft Michiel Rhoen de AVG vergeleken met eerdere Europese regels gericht op het reguleren van risico’s en machtsverhoudingen. Daarnaast is onderzocht of de speciale artikelen over discriminatie in de AVG geschikt zijn om discriminatie door geavanceerde analysetechnieken (algoritmen) te ontdekken en te bestrijden.

Uit het onderzoek blijkt dat de AVG geen goede analyse van de risico’s van big data bevat. De AVG geeft consumenten weinig mogelijkheden mee te beslissen over hun persoonsgegevens. Bestaande methoden die consumenten of het milieu kunnen beschermen, zijn ook niet toegepast. Daardoor wordt het moeilijker om te beoordelen of de AVG zijn doelstellingen heeft bereikt en om de wetgeving via de rechtspraak verder te ontwikkelen. De AVG kan tenslotte tekort schieten bij de bestrijding van discriminatie door algoritmen.

Het proefschrift stelt daarom een aantal uitgangspunten voor om in overweging te nemen bij het beoordelen van geschillen tussen consumenten en verwerkers van persoonsgegevens. Deze uitgangspunten zouden ook kunnen dienen voor de toekomstige evaluatie van de AVG.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.