Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Scrum in secondary chemistry education

In het schoolvak scheikunde is de concept-context benadering ingevoerd. Hans Vogelzang onderzocht of de Scrum-methodologie kan helpen bij het vormgeven van lessen met deze benadering.

Auteur
Hans Vogelzang
Datum
10 november 2020
Links
Fulltext in Leiden Repository

Wereldwijd zijn in het scheikundeonderwijs context-concept modules geïntroduceerd. Ook in Nederland zijn - onder de vlag van Nieuwe Scheikunde - modules ontwikkeld voor het
voortgezet onderwijs. In zo’n module staat een voor leerlingen herkenbare vraag centraal,
zoals: Welke bijdrage kunnen leerlingen leveren aan het ontwikkelen van een nieuw antibioticum? of Wat is de groenste synthesemethode voor de productie van adipinezuur?

De achterliggende gedachte is dat een levensechte en herkenbare context een positief effect heeft op de motivatie van leerlingen. En inderdaad, er zijn aanwijzingen dat de motivatie van leerlingen bevorderd wordt zonder dat de leeropbrengsten afnemen (Bennett, 2017; Savelsbergh et al., 2016). Toch zitten er ook nadelen aan deze aanpak. Sommige leerlingen ervaren een context-concept module als complex. Ze komen daardoor niet altijd goed aan het werk en zijn soms onzeker over wat er geleerd moet worden. In dit proefschrift is onderzocht of het gebruik van Scrum tegemoet kan komen aan de uitdagingen van het context-based onderwijs. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.