Universiteit Leiden

nl en

Scrum in de scheikundeles verhoogt leeropbrengst

In het schoolvak scheikunde is de concept-context benadering ingevoerd. Hans Vogelzang, promovendus bij het ICLON, onderzocht of de Scrum-methodologie kan helpen bij het vormgeven van lessen met deze benadering. Scrum blijkt bij te dragen aan de leeropbrengsten. Promotie op 10 november.

Concept-context benadering

In het scheikundeonderwijs op de middelbare school is de context-concept benadering ingevoerd. De onderliggende gedachte is dat leerlingen door aansprekende contexten de relevantie van het schoolvak scheikunde makkelijker zien en ontdekken. De invoering van de context-concept benadering blijkt in de praktijk best wel pittig te zijn voor zowel leerlingen en docenten. Dat komt onder andere doordat leerlingen de context-concept benadering vaak als complex ervaren. Bovendien wordt van hen verwacht dat ze – meer dan voorheen - zelfstandig hun werk plannen en hun leervoortgang bijhouden.

Scrum in de klas

In het proefschrift Scrum in secondary chemistry education: a methodology to support teachers and to scaffold students is onderzocht of de invoering van Scrum-methodologie de leerlingen en docenten ondersteunt tijdens de scheikundelessen die gebaseerd zijn op de context-concept benadering. Scrum is een projectmanagement tool die ontwikkeld is in het bedrijfsleven. Scrum bestaat uit vaste, herkenbare ceremonies, rollen en attributen. Deze kenmerkende onderdelen zijn geschikt gemaakt voor het scheikundeonderwijs en zijn vervolgens door een aantal docenten getest in de klas.

Proefschrift 'Scrum in secondary chemistry education'

Betere leeropbrengsten

De onderzoeksresultaten laten zien dat leerlingen die deelnamen aan Scrum-klassen gerichter bezig waren met het leerproces. Dit had tot gevolg dat ze hoger scoorden op toetsen dan leerlingen uit de controlegroep. Het effect van Scrum op het leren van leerlingen werd nog verder versterkt als docenten beschikten over een rijk repertoire aan didactische en pedagogische vaardigheden. Scrum creëert omstandigheden waardoor docenten deze vaardigheden directer en gerichter kunnen inzetten.  

Scrum draagt bij aan een transparante leeromgeving waarin de voortgang van het leren van de leerlingen zichtbaar wordt. De systematische reflectiemomenten van Scrum dragen bij aan een leeromgeving waarin de docent het onderwijs kan toesnijden op de behoeften van de leerlingen. Dit leidt uiteindelijk tot betere leeropbrengsten.

Onderwijs en bedrijfsleven

Middelbare scholen zoeken methoden die leerlingen ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Dit onderzoek laat zien dat het onderwijs kan leren van succesvolle methoden uit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan hier uiteindelijk weer van profiteren omdat leerlingen al gewend zijn aan deze systematische manier van werken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.