Universiteit Leiden

nl en

Website

De behoefte aan en zorg voor goede ambtenaren

In dit essay gaat Bijzonder Hoogleraar Frits van der Meer in op het imago van ambtenaren, het openbaar bestuur en de rol en positie van de ambtenaar door de jaren heen.

Auteur
Frits van der Meer
Datum
20 april 2020
Links
De behoefte aan en zorg voor goede ambtenaren

Wat van een ambtenaar qua rol, inhoud, houding etc. wordt verwacht, is een directe afgeleide van een (en een voorwaardenscheppend) veranderend openbaar bestuur in een veranderende samenleving. Ook is de omgekeerde volgorde van belang. Om veranderingen in de samenleving te kunnen be- en geleiden zijn hervormingen van dat openbaar bestuur noodzakelijk. Om dat laatste te kunnen realiseren, zijn er (ver)nieuw(d)e eisen te stellen aan de inhoud, vaardigheden en opstelling van het ambtelijk apparaat.

Lees het volledige essay

Dit essay is geschreven voor een tentoonstelling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrijkrelaties over de ambtenaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.