Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Migranten uit Midden- en Oost-Europese landen en collectieve uitgaven aan sociale zekerheid

Het aantal migranten uit EU-landen en in het bijzonder uit Midden- en Oost-Europese landen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Een controversiële kwestie in het maatschappelijke debat over migratie is het beroep dat migranten doen op sociale regelingen en de druk die dit zou veroorzaken op de overheidsfinanciën. In dit onderzoek verschaffen Olaf van Vliet en Eduard Suari Andreu inzicht in de mate waarin dit het geval is, aan de hand van empirisch onderzoek.

Auteur
Olaf van Vliet, Eduard Suari Andreu
Datum
14 september 2022
Links
Lees het onderzoek hier

Op basis van gedetailleerde administratieve data berekenen van Vliet en Suari Andreu de uitkeringen en toeslagen die intra-EU-migranten ontvangen en we vergelijken die met de uitkeringen en toeslagen die autochtone Nederlanders ontvangen. De resultaten laten zien dat EU-migranten minder vaak en lagere uitkeringen en toeslagen ontvangen dan Nederlanders en dat deze verschillen variëren tussen regelingen. Uit regressieanalyses valt op te maken dat een deel van de verschillen in ontvangen toeslagen en uitkeringen tussen EU-migranten en autochtone Nederlanders kan worden verklaard door compositie-effecten. Vervolgens blijkt uit analyses van interactie-effecten dat met name leeftijd een rol speelt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.