Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

‘Macho-meritocratie’ Singapore

Singapore en Nederland zijn beide kleine, van export en handel afhankelijke landen omgeven door grote buren en wereldzeeën. Ze staan steevast in de top 10 van internationale rankings op het gebied van goed bestuur, ondernemerschap, leefbaarheid, innovatie en integriteit. ‘They punch above their weight’ zoals Barack Obama het ooit mooi zei. Tegelijkertijd zijn er duidelijke verschillen. Dit artikel beschrijft de organisatie van ambtelijke excellentie in Singapore en identificeert vijf lessen voor het Nederlandse openbaar bestuur.

Auteur
Zeger van der Wal
Datum
14 juni 2019
Links
‘Macho-meritocratie’ Singapore Vijf lessen uit het genadeloze streven naar ambtelijke excellentie*

Singapore kent een meer centralistische en autoritaire bestuursvorm met beperkte persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en politiek activisme. Binnen deze uiteenlopende politieke contexten zijn sinds de jaren negentig ogenschijnlijk vergelijkbare overheidshervormingen doorgevoerd: meer prestatiemeting en prestatiebeloning; beperking van ambtelijke baanzekerheid, meer externe inhuur en tijdelijk personeel; verbedrijfsmatiging van het discours over management en leiderschap. Centraal in die hervormingen staat het waarborgen van hoogwaardige dienstverlening in een dynamische omgeving, maar beide landen maken daarin contrasterende keuzes.

Prof. dr. Zeger van der Wal is Ien Dales hoogleraar (Universiteit Leiden en CAOP) en is tevens verbonden aan de National University of Singapore en Tsinghua University in Beijing. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.