Universiteit Leiden

nl en

Boek

Old Age in Early Medieval England, A Cultural History

Hoe dachten de anglosaksen over de ervaring van het ouder worden? Was het echt een gouden tijd voor de ouderen zoals werd gesuggereerd?

Auteur
Thijs Porck
Datum
08 februari 2019
Links
Boydell Press

Ouderen hadden een hoge status in de vroege middeleeuwen, zo concludeerden diverse Britse historici de afgelopen decennia. Een nieuw boek van de Leidse cultuurhistoricus Thijs Porck schept een ander beeld: ouderen moesten het respect wel eerst verdienen en ouderdom werd bepaald niet opgehemeld in teksten uit vroegmiddeleeuws Engeland.

Lees mee op de Engelstalige website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.