Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

Over deze minor

In deze minor krijg je kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur.

Je bestudeert landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden – in de context van internationalisering en Europese Unie – en allerhande publieke en private instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen of woningcorporaties. Zodoende leer je hoe het openbaar bestuur er eigenlijk uitziet, welke organisaties hier deel van uit maken, waar deze organisaties vandaan komen en wat de onderlinge relaties zijn.
Bovendien krijg je inzicht in historische en recente ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur en bekijk je ook normatieve vragen van ethiek in de publieke sector omtrent ‘goed’ bestuur.

Belangrijke maatschappelijke vraagstukken

In de vakken worden actuele vraagstukken besproken, zoals de invloed van Europa, het maken van nieuw beleid in een ‘participatie samenleving’ of het zorgen voor een efficiënte (lees: slanke en zuinige), daadkrachtige en integere overheid. Je krijgt in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening.

Programma en opbouw

De minor wordt verzorgd in twee blokken van ieder 8 weken.

In blok 1 komt de basis aan de orde. Dat wil zeggen, de basisbeginselen van bestuurskunde en beleid middels de vakken: 'Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap', 'Beleids- en Besluitvorming' en 'Sociologie'.

In blok 2 is vervolgens sprake van verdieping in twee kerngebieden van de Bestuurskunde, ‘Public Values and Ethics’, en ‘Publiek Management en Organisaties’. Studenten krijgen in blok 2 ook de kans om eigen interesses verder te ontwikkelen via een keuze tussen twee vakken: in het vak 'Governance and Digitalization' spitsen we ons toe op de digitalisering van de overheid, de inrichting hiervan, en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. In het vak 'Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek' maak je kennis met de eigenheid van onderzoek binnen de bestuurskunde en de sociale wetenschappen. De keuze tussen 'Governance and Digitalization' en 'Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek' kan ook worden bepaald door de wens om in de master in te stromen zonder pre-master te hoeven volgen. Het volgen van het vak Inleiding Sociaalwetenschappelijk onderzoek en het afronden van de 30 ECTS minor stelt studenten zonder achtergrond in de sociale wetenschappen meteen in staat in te stappen in een Master Bestuurskunde, zonder de pre-master te moeten volgen.

Alle vakken zijn 5 ECTS. In het kader van het internationaliseringstreven van de Universiteit Leiden, zullen sommige vakken in het Engels worden gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.