Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

Over deze minor

In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur.

In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Studenten bestuderen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden – in de context van internationalisering en Europese Unie – en allerhande publieke en private instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen of woningcorporaties. Studenten leren zodoende hoe het openbaar bestuur er eigenlijk uitziet, welke organisaties hier deel van uit maken, waar deze organisaties vandaan komen en wat de onderlinge relaties zijn. Studenten krijgen bovendien inzicht in historische en recente ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur en bekijken ook normatieve vragen van ethiek in de publieke sector omtrent ‘goed’ bestuur. In de vakken worden actuele vraagstukken besproken, zoals de invloed van Europa, het maken van nieuw beleid in een ‘participatie samenleving’ of het zorgen voor een efficiënte (lees: slanke en zuinige), daadkrachtige en integere overheid. Studenten krijgen in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening.

Programma en opbouw

De minor wordt verzorgd in twee blokken van ieder 8 weken.

In blok 1 komt de basis aan de orde. Dat wil zeggen, de basisbeginselen van bestuurskunde en beleid middels de vakken: 'Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap' en 'Beleid I: Beleids- en Besluitvorming'. Studenten krijgen ook de kans om eigen interesses verder te ontwikkelen via een keuze tussen twee vakken: in het vak ‘Geschiedenis van het Openbaar Bestuur’ wordt de onstaansgeschiedenis van het openbaar bestuur besproken en in het vak 'Governance and Digitalization' spitsen we ons toe op de digitalisering van de overheid, de inrichting hiervan, en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

In blok 2 is vervolgens sprake van verdieping in twee kerngebieden van de Bestuurskunde, ‘Publieke waarden en ethiek’, en ‘Publiek Management’. We introduceren studenten in dit blok ook met de eigenheid van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Mocht je vanuit je eigen studieachtergrond al sociaalwetenschappelijk onderzoek hebben meegekregen bieden wij 'European Union Politics and Policy' als alternatief aan. Uniek aan dit blok is dat het vak Public Values en Ethics via Flipped classroom verloopt (een online onderwijs verweven met face-to-face bijeenkomsten). Online en flipped classroom onderwijs maakt het mogelijk om op een nieuwe en uitdagende manier met medestudenten, de docent en de lesstof om te gaan!

Alle vakken zijn 5 ECTS. In het kader van het internationaliseringstreven van de Universiteit Leiden, worden meerdere vakken in het Engels gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.