Universiteit Leiden

nl en

Iranian Studies Series beschrijft Perzische cultuur in volle breedte

Leiden University Press presenteert op 8 december een nieuwe internationale serie over Perzische poëzie en literatuur. Samensteller is Asghar Seyed Gohrab (Midden-Oostenstudies).

Wetenschappelijk en toegankelijk

Asghar Seyed Gohrab, samensteller van de Iranian Studies Series
Asghar Seyed Gohrab, samensteller van de Iranian Studies Series

De eerste 6 werken van de serie vormen een combinatie van wetenschappelijke kwaliteit en toegankelijkheid voor een breed publiek. De ambitie is om het Perzische taal- en cultuurgebied in zijn volle breedte te beschrijven. De eerste zes delen van de serie weerspiegelen die ambitie. In 2011 verschijnen 5 nieuwe delen.

Eerste 6 delen

1. Courtly Riddles
Ashgar Seyed-Gohrab, hoofredacteur van de serie, behandelt in deze publicatie het gebruik van raadsels in de oudste literaire bronnen tot de moderne literatuur. Een voorbeeld:

What is it that has neither trousers nor shirt?
[Yet] you can place on her lap whatever you wish
Although she has no tongue, she speaks the truth
With a dragon, a scorpion upon her neck


Oplossing: een weegschaal.

2. Father of Persian Verse
Sassan Tabatabi besteedt hierin aandacht aan de gedichten van Rudaki, de vader van de Perzische poëzie. Hij wordt in Afghanistan, Iran en Tadzjikistan nog altijd wordt geëerd als nationale dichter.

3. One Word - Yak Kaleme
Een unieke vertaling van de 19e-eeuwse tekst die beargumenteert waarom islam en Westerse bestuursvormen goed kunnen samengaan.

4. Agreement Restrictions in Persian
Anousha Sedighi analyseert het Perzisch op basis van de taalkundige theorieën van Noam Chomsky. Dat heeft implicaties voor de grammaticatheorie van het Perzisch.

5. Rubáiyát van Omar Khayyám
Deze bibliografische publicatie over de gedichten van de Perzische dichter Omar Khayyám is de eerste sinds 1929 en vult een leemte in de bestaande Khayyám-studies.

6. Necklace of the Pleiades
Deze publicatie behandelt de Perzische literatuur, cultuur en religie. De titel is een metafoor voor de sterren die de dichter als parels en als eer voor zijn werk heeft gekregen. De onderwerpen in de bundel variëren van de Perzische Alexander-romance tot Soefisme en het werk van Salman Rushdie.

Perzisch cultuurgebied

Iranian Studies Series bestrijkt zowel de hedendaagse als de klassieke culturen van het Perzisch cultuurgebied. Onder de Perzischtalige gebieden van nu vallen Iran, Afghanistan, Tadzjikistan en Centraal-Azië. Klassieke samenlevingen die het Perzisch als literaire en cultuurtaal gebruikten, lagen in Anatolië, op de Kaukasus en op het Indo-Pakistaanse subcontinent.

(30 november 2010 - Daniël Scheen)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.