Universiteit Leiden

nl en

Fries leren tot in Kroatië

Al sinds 1950 heeft de Universiteit Leiden samen met de Fryske Akademy in Leeuwarden een leerstoel Fries. De leerstoel is klein, de belangstelling groot. Bij het college hoort een bezoek aan Leeuwarden. Want daar is nog lang niet iedere student geweest.

Fryske Akademy

In de recente berichtgeving van afgelopen week over de studie Fries in onder meer De Telegraaf, het Nederlands Dagblad, Trouw, en De Volkskrant, wordt de indruk gewekt dat het alleen in Groningen (hoofdvak) en Amsterdam (minor) mogelijk is om Fries te studeren. Dat is onjuist. Sinds 1950 onderhoudt de Leidse universiteit een bijzondere leerstoel Friese Taal en Letterkunde. Aanvankelijk werd deze leerstoel bekostigd door de provincie Friesland, sinds jaar en dag is de Fryske Akademy in Leeuwarden er verantwoordelijk voor, samen met de Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen. Gezien de omvang van de leerstoel (0,1fte), is het aanbod van cursussen klein; de belangstelling is echter groot.

Oudfries

Leerstoelhouder prof.dr. Rolf Bremmer, hoogleraar Oud-Engels én Fries: ‘Elk jaar bied ik een cursus aan. De ene keer is dat een inleiding in de middeleeuwse Friese taal en cultuur, de andere keer een overzicht van de lotgevallen van het Fries door de eeuwen heen.’ Het gaat in eerste instantie om onderwijs op bachelorniveau, maar met een verzwaarde leeslijst en een groter werkstuk kunnen masterstudenten ook meedoen. ‘Dit jaar was Oudfries aan de beurt. Ik had een groep van twaalf enthousiaste cursisten.’

Verscheidenheid

Organisatorisch valt de leerstoel onder de Opleiding Nederlands, maar studenten komen uit allerlei hoeken, niet alleen van Nederlands, Engels, Duits en geschiedenis, maar ook van Japans, sociologie en archeologie. Die verscheidenheid maakt de wekelijkse bijeenkomsten zeer levendig.’ De cursussen worden steevast afgesloten met een eendaags bezoek aan Leeuwarden. ‘Het is verbazend hoeveel studenten nog nooit in Fryslân zijn geweest.’

Buitenland

Interesse voor de Leidse frisistiek komt ook uit het buitenland. Bremmer: ‘Dit jaar heb ik een cursus Oudfries aangeboden in het kader van de Leidse zomerschool voor talen en taalkunde. In een intensief programma van twee weken hebben – alweer – twaalf studenten uit allerlei landen, variërend van de VS tot Zweden en van Kroatië tot Engeland, de kneepjes van het vak geleerd. De gretigheid waarmee ze de stof opnamen en verwerkten was heel aanstekelijk. Ook al is de Leidse voorziening klein, in een half jaar 24 studenten afleveren die een cursus Oudfries hebben gevolgd, kan een vergelijking met Groningen en Amsterdam samen makkelijk doorstaan.’

(1 september 2010/Rolf Bremmer)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.