Universiteit Leiden

nl en

Winnaars van de Nederland-Japanprijs 2009 bekendgemaakt

Dit jaar is de Nederland-Japan toegekend aan prof.dr. W.R. van Gulik en prof.dr. Toshihisa Nagasaka. Van Gulik is hoogleraar Kunstgeschiedenis en materiële cultuurkunde van Oost-Azië en Nagasaka is verbonden aan het Research Institute for International Development van de Takushoku Universiteit en voormalig directeur van de Japan External Trade Organization (JETRO).

Prof.dr. W.R. van Gulik

De prijs is hen toegekend voor hun grote verdiensten voor de wetenschappelijke betrekkingen tussen Nederland en Japan. De prijs wordt uitgereikt door Zijne Excellentie rechter Hisashi Owada, President van het Internationale Hof van Justitie en hoogleraar Internationale betrekkingen tussen Europa en Japan aan de Universiteit Leiden. Maandag 9 november wordt de prijs uitgereikt.

Bijzondere bijdrage

De Nederland-Japan Prijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan Nederlandse en Japanse personen of instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de culturele, wetenschappelijke of economische betrekkingen tussen Nederland en Japan. De prijs is ingesteld door de Stichting 400 jaar Nederland-Japan. Na 2000, waarin de 400-jarige betrekkingen gevierd werden, is de Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation, die verbonden is met de Universiteit Leiden, belast met de toekenning van de prijs.

Thema wetenschap

Prof.dr. Toshihisa Nagasaka

In 2009 heeft het Stichtingsbestuur voor het thema wetenschap gekozen. Eerder stemde het Stichtingsbestuur ermee in de oorspronkelijke uitreiking van 2008 een jaar uit te stellen om deze samen te laten vallen met de herdenking van 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan (1609-2009) in het jubileumjaar 2009.

Leden van de jury

Prof.mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van de Universiteit Leiden en voorzitter van de Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation; Mr. Yvonne van Rooy, voorzitter van de Universiteit Utrecht en voormalig voorzitter Stichting 400 jaar Nederland-Japan; Prof.dr. Robbert Dijkgraaf, President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Eerdere toekenningen

In 2004 is de prijs door minister Brinkhorst uitgereikt aan Louis van Gasteren en Joke Meerman, voor hun grote verdiensten voor de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan.
In 2006 stond het thema economie centraal, de prijswinnaars waren mr. J.J.N. Rost Onnes, voormalig honorair consul in Japan en het Internationaal Bloembollencentrum. De uitreiking werd verzorgd door Minister Joop Wijn van Economische Zaken.
 
De uitreiking vindt plaats op maandag 9 november 2009 om 17.00 uur in Het Groot Auditorium van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, Rapenburg 73 te Leiden.
  
(23 juni 2009/SH)

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie