Universiteit Leiden

nl en

Comeniusbeurs voor diversere oude geschiedenis: ‘Juist in het eerste jaar van de bachelor is de impact van een project groot’

De opleiding Geschiedenis werkt al een paar jaar aan het diverser en inclusiever maken van het curriculum. Met een Comeniusbeurs wil universitair docent Kim Beerden een volgende stap zetten.

‘Bij geschiedenis zijn heel veel collega’s bezig met diversiteit’, vertelt Kim Beerden. ‘We merken alleen vaak dat er een kloof is tussen wat onderwijskundigen doen en wat er in de praktijk gebeurt. Daardoor is het soms moeilijk aan te haken bij de onderwijskundige theorieën, hoe goed die ook zijn.’

‘Grootste impact’

Een Comeniusbeurs moet uitkomst brengen voor dit probleem. Nadat eerder een project was opgezet om de kaders van de opleiding door een inclusievere lens te bekijken en een JEDI-project de syllabus voor het eerstejaarsvak Oude Geschiedenis diverser maakte, is het nu de bedoeling om een volgende slag te slaan. De nadruk ligt daarbij opnieuw op Oude Geschiedenis. ‘Dat vak wordt door ontzettend veel eerstejaars gevolgd’, legt Beerden de keuze voor hetzelfde vak uit. ‘Als je die meteen met een diversere oude geschiedenis kunt laten kennismaken, heb je de grootste impact.’

Testcase voor theorie

Daarnaast dient de syllabus als testcase voor onderwijskundige theorieën. ‘We willen aan de hand hiervan in kaart brengen welke onderwijskundige theorie we wel en niet kunnen gebruiken’, legt Beerden uit. ‘In Utrecht is de Inclusive Teaching Tool ontwikkeld, waarin onderwijskundige theorieën zijn vertaald naar vier thema’s: inclusieve studiematerialen, taal, toegankelijkheid en triggerwaarschuwingen. Wij gaan kijken waar we in de praktijk tegenaan lopen op die vier gebieden. Op basis daarvan willen we een roadmap maken, die collega’s op de werkvloer kunnen gebruiken om het gat tussen theorie en praktijk te dichten.’

Die collega’s worden vanaf het begin bij het project betrokken. ‘We gaan dit gezamenlijk doen bij de sectie Oude Geschiedenis, want het is een gezamenlijke syllabus’, licht Beerden toe. ‘De opdrachten worden herschreven door student-assistenten, maar vervolgens gaan we als team aan de slag. Het is heel fijn om te merken dat er zoveel draagvlak is.’

De Comeniusbeurzen worden toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Ze zijn bedoeld om bij te dragen aan de vernieuwing en verbetering van het mbo, hbo en wo in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.