Universiteit Leiden

nl en

Kiem-initiatief mondt uit in plan voor grotere subsidieaanvraag

Het interdisciplinaire Kiem-project ‘Violence as a Population Health problem’ heeft geleid tot een plan voor de aanvraag van een grote, nog nader te bepalen, onderzoekssubsidie. De snelkookpansessie, die de kern vormde van het project, bleek zeer effectief.

'Violence as a Population Health Problem' is een van de 33 interdisciplinaire projecten die in 2023 van start gingen dankzij een Kiem-beurs. Het projectteam zocht in een grote patiëntendatabase naar verbanden tussen geweld en andere gezondheidsproblemen.  De daarop volgende snelkookpansessie had als doel om, op basis van de gevonden pilotdata, in twee dagen ideeën te formuleren voor een grotere onderzoeksaanvraag. Er waren twaalf mensen bij deze sessie betrokken, van PhD-student tot hoogleraar. Deze collega’s vertegenwoordigden het LUMC, het LIACS en faculteiten FSW en FGGA.

Hoogleraar Marieke Liem, een van de projectleiders, vindt dat de Kiem-beurs een goede katalysator is geweest voor dit initiatief. ‘Het feit dat je dit doet vanuit een Kiem-aanvraag geeft meer cachet en meer richting aan een idee, waardoor meer mensen geneigd zijn om aan te sluiten.’

Tweede ronde van Kiem-beurzen

Een tweede ronde van Kiem-beurzen is inmiddels van start gegaan. De aanvragers krijgen op donderdag 27 juni middels een loting te horen of hun project een bedrag van 10.000 euro krijgt toegekend.

Over het project ‘Violence as a Population Health Problem’

Het KIEM-project ‘Violence as a Population Health Problem’ was een pilotstudie op basis van een grote patiëntendatabase. Hierin gingen onderzoekers op zoek naar verbanden tussen geweld en andere gezondheidsproblemen. Geweld moet niet alleen moet worden beschouwd vanuit criminologisch perspectief; het kan ook een uiting kan zijn van onderliggende sociale, emotionele, mentale problemen’, zegt hoogleraar Veiligheid en Interventies Marieke Liem. En andersom kan geweld weer leiden tot andere gezondheidsklachten. ‘In eerder onderzoek is bijvoorbeeld aangetoond dat mensen die zijn blootgesteld aan geweld in hun thuissituatie, later een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten of onbegrepen fysieke klachten. Je kunt je voorstellen dat in bepaalde huishoudens problemen clusteren. Bijvoorbeeld dat huishoudens waarin geweld plaatsvindt ook een hoge prevalentie van alcoholmisbruik te zien is. Of drugsmisbruik, of seksueel geweld, of tienerzwangerschappen.’ Liem hoopt dat door deze nieuwe visie op geweld - niet louter een crimineel probleem, maar als iets dat nauw kan samenhangen met fysieke en mentale gezondheid – ook de aanpak ervan kan worden verbeterd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.