Universiteit Leiden

nl en

Jonathan Silk ontvangt Guggenheim Fellowship

Het Guggenheim Fellowship is een prestigieuze beurs voor Amerikaanse staatsburgers. Jaarlijks zijn er meer dan 3000 aanvragen en er werden slechts 188 gehonoreerd. Hoogleraar Jonathan Silk is één van deze 188, en de eerste bij de Universiteit Leiden. Hij vertelt ons meer over de beurs en wat hij er mee zal gaan doen.

Deze beurs, die wordt uitgereikt door de Guggenheim Foundation, is niet alleen beschikbaar voor wetenschappers, maar ook voor kunstenaars als dichters. Silk sleepte hem in de wacht met een voorstel over de manier waarop vroege boeddhisten hun angsten over her verval van hun tradities verwoordden: ‘Door te kijken naar een selecte verzameling profetieteksten kunnen we ontdekken hoe boeddhisten lang geleden vreesden voor het verval van het boeddhisme, omdat ze hun angsten in literaire vorm uitten.’

Past, present and future

‘Het interessantste aan deze verhalen is dat ze patroon kunnen volgen dat vaticinium ex eventu heet’, legt Silk uit. ‘Dat zijn “voorspellingen” die opgeschreven worden nadat de auteur al kennis heeft genomen van de gebeurtenis waar de voorspelling op slaat. De vertellers van deze verhalen die ik bestudeer, doen een voorspelling over wat in de tijd van de tekst naar de toekomst verwijst, maar wat voor de auteur eigenlijk al zijn heden is.’

‘Het is uitzonderlijk dat dit soort profetieën zich dus als iets toekomstgerichts voordoen, maar eigenlijk gaan over het heden. De boeddhistische literatuur maakt deze voorspellingen kenbaar via dromen. In mijn onderzoek wil ik verder uitpluizen hoe een angst voor het verval van boeddhisme deze soort profetieën en dromen waarin deze worden gedeeld met elkaar verbonden zijn en wat dat kan zeggen over de ideologie van boeddhisten toen deze verhalen geschreven werden.’

Recognition

Het is niet de eerste keer dat Silk een verzoek voor deze beurs deed. ‘Ik had al verschillende keren gesolliciteerd en had het eigenlijk opgegeven, maar een toevallig gesprek met een vriend die eerder dezelfde beurs had gekregen, inspireerde me om het gewoon nog een keer te proberen. Het is de aanhouder die wint! Er zijn zoveel goede projecten waaruit de Guggenheim Foundation kan kiezen, dat ik ben gekozen voelt niet alleen als een erkenning van wat ik al bereikt heb in mijn academische loopbaan, maar ook van hetgeen ik nog hoop te kunnen bewerkstelligen. Ik ben enorm blij met deze beurs en kan niet wachten het onderzoek ook daadwerkelijk uit te gaan voeren.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.