Universiteit Leiden

nl en

Ecocide in het Nederlandse strafrecht: Een goed idee of terechte bezwaren?

Oud-parlementariër Lammert van Raan (PvdD) en alumna Eva Floris gaven op maandag 13 mei een gastcollege over de initiatiefwet strafbaarstelling ecocide. Hierin bespraken zij het idee achter de wet, de bezwaren vanuit de politiek en het bedrijfsleven en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Ter gelegenheid van het advies van de Raad van State op 2 april werden de initiatiefnemer van het wetsvoorstel, Lammert van Raan (die het voorstel schreef met juristen Judith Alkema, Femke Wijdekop en Abel van Wijk), en onderzoeker milieustrafrecht aan de Universiteit Utrecht, Eva Floris, uitgenodigd om meer uit te wijden over het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State. Lammert van Raan besprak de aanleiding en totstandkoming van de initiatiefwet, en legde uit waarom hij ervoor koos om het wetboek van Strafrecht te wijzigen. Eva Floris ging in op het advies van de Raad van State, met tevens een blik op de lezing van het wetsvoorstel door de Afdeling.

Over het wetsvoorstel

Op 30 november 2023 diende Lammert van Raan een wetsvoorstel in, dat beoogt een ecocentrische benadering in het milieustrafrecht tot stand te brengen. Op dit moment is het beschadigen van ecosystemen alleen strafbaar wanneer een handeling de menselijke gezondheid in gevaar brengt. Het wetsvoorstel past binnen een internationale trend waarin de ecologische maat een plaats krijgt in het strafrecht. Zo kennen Frankrijk en België sinds augustus 2021 en februari 2024 respectievelijk een ecocidebepaling.

Lees meer over Eva Floris’ analyse van het initiatiefvoorstel van Lammert van Raan.

Thumbnail: Mene Tekel via Flickr

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.