Universiteit Leiden

nl en

Sophie Starrenburg organiseert workshop over klimaatverandering en cultureel erfgoed

Op 11 april 2024 organiseerde Sophie Starrenburg, universitair docent bij het Grotius Centre for International Legal Studies, een workshop rond het thema 'Climate Change and Cultural Heritage: Moving from Heritage Loss to Reparation' aan Tilburg Law School.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de gevolgen van klimaatverandering voor cultureel erfgoed niet meer kunnen worden ontkend. In veel delen van de wereld zijn dergelijke gevaren niet langer 'potentieel': klimaatverandering heeft immers nu al een vergaande invloed op het vermogen van talloze gemeenschappen om van hun cultureel erfgoed te genieten.

Tijdens de workshop reflecteerden de deelnemers over hoe erfgoedrecht en erfgoedstudies omgaan met het verlies van erfgoed in de context van de klimaatverandering (of hoe het deze taak verzuimt). De sprekers onderzochten ook hoe deze disciplines verschillende vormen van herstel kunnen bieden aan staten of gemeenschappen die het slachtoffer zijn van erfgoedverlies als gevolg van klimaatverandering. Ze situeerden deze initiatieven binnen de bredere politieke dialoog omtrent het bieden van herstel voor historische onrechtvaardigheden, zoals kolonialisme.

De deelnemers aan de workshop vertegenwoordigden een brede waaier aan vakgebieden, waaronder archeologie, antropologie, erfgoedstudies, geschiedenis, rechtsgeleerdheid en geografie. De verschillende soorten cultureel erfgoed die tijdens de workshop aan bod kwamen waren even uiteenlopend, met presentaties die zich richtten op immaterieel erfgoed, culturele landschappen, monumenten, archeologie en de museumsector.

De workshop werd mogelijk gemaakt door Tilburg Law School en was onderdeel van een onderzoeksweek georganiseerd door de 'Constitutionalising in the Anthropocene' onderzoeksgroep aan Tilburg Law School.

Workshop programma 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.