Universiteit Leiden

nl en

Sophie Starrenburg

Universitair docent

Naam
S.H. Starrenburg LLM
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.h.starrenburg@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9511-7970

Sophie Starrenburg is universitair docent internationaal publiekrecht bij het Grotius Centre for International Legal Studies van Leiden Law School. Haar werk bevindt zich op de raakvlakken tussen het internationaal publiekrecht en de bescherming van cultureel erfgoed. Haar huidige onderzoek richt zich op de bescherming van ontheemd erfgoed, met een focus op de bescherming van dergelijk erfgoed in de context van klimaatverandering en gewapende conflicten.

Meer informatie over Sophie Starrenburg

Profiel

Sophie studeerde aan de universiteiten van Leiden (BA, LL.M.) en Cambridge (LL.M.). In Cambridge was ze onder andere een Rotary Scholar en redacteur van de Cambridge International Law Journal. Vervolgens werkte ze van 2016 tot 2018 als onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij het Grotius Centre for International Legal Studies. In 2018 ontving ze een NWO Onderzoekstalentbeurs om haar promotieonderzoek uit te voeren bij het Grotius Centre.

In haar proefschrift onderzocht ze de raakvlakken tussen lokale en globale belangen in het cultureel erfgoedrecht, waarbij ze zich concentreerde op de impact van internationale erfgoedinscripties (bv. Werelderfgoed) op individuen en lokale gemeenschappen. Hierbij onderzocht ze de manier waarop het internationaal recht erfgoedbescherming schetst als een ‘gemeenschappelijk belang’ van de internationale gemeenschap.

Gedurende het schrijven van haar proefschrift was Sophie onder andere gastonderzoeker aan het Max Planck Institute for Comparative Public Law in Heidelberg in 2022. In 2023 was ze vervolgens als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de afdeling Public Law and Governance van Tilburg Law School, waar ze werkte in de ‘Constitutionalising in the Anthropocene’ onderzoeksgroep. In december 2023 kwam ze in dienst als universitair docent bij het Grotius Centre.

Sophie heeft in het verleden onder andere de Nederlandse UNESCO Commissie geadviseerd over de implementatie van het 1954 Haags Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict in Nederland, en is momenteel lid van het ILA Comité voor de Bescherming van Cultureel Erfgoed in Gewapend Conflict. Ze is daarnaast lid van de ‘Our Common Dignity’ Rights-Based Approaches Working Group en de International Scientific Committee on Legal Administrative and Financial Issues (ICLAFI) van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Van 2013 tot 2015 werkte ze tevens als onderzoeker voor de Nederlandse Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (kortweg de Restitutiecommissie).

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.