Universiteit Leiden

nl en

Daniel Peat spreker bij conferentie NAVO Mission Appeals Tribunal

Op 8 maart zal Daniel Peat spreken bij de eerste jaarlijks conferentie van de recent opgerichte NAVO Mission Appeals Tribunal (MAT) die wordt gehouden in Napels.

Het beroepstribunaal voor missies, opgericht in 2022, is een onafhankelijke gerechtelijke instantie bevoegd te oordelen over beroepen ingediend door burgers die zijn ingehuurd bij NAVO-missies tegen een administratieve herzieningsbesluit van de missiecommandant.

De eerste MAT-conferentie zal algemene kwesties van internationaal bestuursrecht behandelen, zoals het begrip 'administratieve besluitvorming', de rol en relevantie van administratieve tribunalen en hun jurisprudentie, maar ookspecifieke kwesties met betrekking tot de functies en werkmethoden van de MAT. Sprekers zijn onder andere (voormalige) rechters van de MAT, de VN Dispute Tribunal en Appeals Tribunal (UNDT en UNAT) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het programma is beschikbaar 
 here.

Daniel is uitgenodigd om te spreken over het toepassen van mensenrechten als bron van internationaal bestuursrecht. Zijn presentatie bouwt voort op onderzoek voor een monografie waarvan hij co-auteur is: The Law and Practice of International Administrative Tribunals (Cambridge University Press, binnenkort te verschijnen).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.